HUR VI BYGGER DIN HUSBIL 3

Golv, tak och gavlar görs enligt samma princip och när det är klart sätts allt samman till en färdig kaross. Golven slipas och spacklas, sedan dras el, gasolen kommer på plats, värme- och vattenledningar dras in. Därefter monteras alla handgjorda skåp, soffor och bänkar in helt efter era önskemål på beställningen.

Den exteriöra dekoren enligt er beställning monteras samtidigt som fönster, dörrar och beställda luckor kommer på plats. Därefter sker all montering av beställd extrautrustning och vi checkar av alla funktioner innan leverans.

När specialhusbilen är färdig sker en noggrann utbildning och förevisning till er som kund allt för att säkerställa ett positivt användande.